Blog Image
Stenungsunds och Tjörns kommuner vill göra vattentäkt av Ålevatten och Håltesjön. Sjöarna ingår i Anråse ås avrinningsområde som ligger inom Svartedalens naturreservat, klassat som Natura 2000-område. Ån är förklarad som riksintresse och ett av de mest produktiva områdena för havsöring i Bohuslän. Här finns också lax och flodpärlmussla. Går planerna igenom, så hotas både fisk och fisket i området…

Här kan ni se en film som presenterar problematiken och skriva på namnlistan: http://www.fiskejournalen.se/Default____46586.aspx